ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

     Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яка розміщується на доменному імені www.rybalka.cv.ua

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. “Адміністрація сайту www.rybalka.cv.ua (далі – Адміністрація)”  – уповноважені співробітники управління сайтом, які організовують і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно визначеній або певній визначеній фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. “Обробка персональних даних” – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Оператором або іншим, що отримали доступ до персональних даних особою, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту www.rybalka.cv.ua (далі Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт www.rybalka.cv.ua.

1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-сервера в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» — унікальний мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту www.rybalka.cv.ua означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайтом www.rybalka.cv.ua.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту www.rybalka.cv.ua. Сайт www.rybalka.cv.ua не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті www.rybalka.cv.ua.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту www.rybalka.cv.ua.

 1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту www.rybalka.cv.ua за нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту при реєстрації на сайті www.rybalka.cv.ua або при оформленні замовлення для придбання Товару.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті www.rybalka.cv.ua в розділі «Безкоштовна комісіонка» і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. адреса доставки Товару;

3.2.5. місце проживання Користувача.

3.3. Інтернет-магазин захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи (“піксель”):

 • IP-адреса;
 • інформація з cookies;
 • інформація про браузери (або інші програми, які здійснюють доступ до показу реклами);
 • час доступу;
 • адреси сторінок, на яких розташовані рекламний блок;
 • реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту www.rybalka.cv.ua, що вимагають авторизації.

3.3.2. Сайт www.rybalka.cv.ua здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація неоговоренная вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених у п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

 1. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту www.rybalka.cv.ua може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті www.rybalka.cv.ua для оформлення замовлення.

4.1.2. Надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів Сайту www.rybalka.cv.ua.

4.1.3. Встановлення зворотного зв’язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту www.rybalka.cv.ua, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту www.rybalka.cv.ua про стан Замовлення.

4.1.8. Обробки та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оскарження платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сайту www.rybalka.cv.ua.

4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлення продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки з новинами та інших відомостей від імені сайту www.rybalka.cv.ua або від імені партнерів сайту www.rybalka.cv.ua.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності із згоди Користувача.

4.1.12. Надання користувачам доступу на сайти або сервіси партнерів з метою отримання продуктів, оновлення і послуг.

 1. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрськими службами, організаціями поштового зв’язку, операторами електрозв’язку, виключно в цілях виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті www.rybalka.cv.ua, включаючи доставку Товару.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах і в порядку, встановленими законодавством України.

5.4. При втраті чи розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем приймає всі необхідні заходи по запобіганню збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

 1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональних даних, необхідну для користування Сайтом www.rybalka.cv.ua.

6.1.2. Поновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Приймати заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який звичайно використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, які належать Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, завдані Користувачу у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п. п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена з згоди Користувача.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають у відносинах між Користувачем сайту www.rybalka.cv.ua і Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення письмової претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2 .Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявнику претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При не досягненні угоди спір буде переданий на розгляд в судовий орган у відповідності з чинним законодавством України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності і відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті www.rybalka.cv.ua, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти на електронну пошту rybalka.cv@ukr.net

9.4. Політика конфіденційності розміщена на сторінці http://www.rybalka.cv.ua/uk/kontakti/politika-konfidencijnosti/