Офіційна позиція Всесвітнього фонду природи WWF 2018

Рубрика: Новини

    WWFВсесвітній фонд природи WWF опублікував свою офіційну позицію щодо планів будівництва каскаду Верхньодністровських ГЕС, де висловили низку вимог, одна з яких – будь-які роботи щодо реалізації Проекту мають бути припинені.

ПОЗИЦІЯ ВСЕСВІТНЬОГО ФОНДУ ПРИРОДИ WWF ЩОДО БУДІВНИЦТВА КАСКАДУ ВЕРХНЬОДНІСТРОВСЬКИХ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

     Будівництво каскаду Верхньодністровських гідроелектростанцій (далі Проект) передбачено Програмою розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, яка схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України №552р від 13 липня 2016 року (далі Програма-2026).

    В рамках програми передбачено будівництво каскаду із шести руслових/дериваційних гідроелектростанцій сумарною потужністю 390 МВт (прим. Програма):

  • руслова ГЕС – це гідростанція, де напір води створюється за рахунок греблі;
  • дериваційна ГЕС – це гідростанція, воду до якої відводять з русла річки трубою, каналом чи лотком.

     WWF вважає, що Проект матиме значний негативний вплив на довкілля та створить соціальну напругу в регіоні:

  • Проект спричинить значний негативний вплив на водні екосистеми та екопослуги;
  • Території, на яких розташовані населені пункти, пам’ятники археології та архітектури, можуть бути затоплені;
  • Греблі унеможливлять розвиток популярного на сьогоднішній день виду водного туризму – сплаву по Дністру.

     Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди) також не погоджується із Проектом (лист №5/1-8/6360-16 від 06.07.2016). На думку Мінприроди, Проект може мати значний вплив на природні комплекси національного природного парку «Дністровський каньйон», Хотинського національного природного парку, Галицького національного природного парку та низку об’єктів природно-заповідного фонду інших категорій.

     Крім того, Проект планується реалізувати в тій частині Дністра, яка на сьогодні ще є незарегульованою. З кожним роком кількість незарегульованих річок в Україні зменшується, тому вони повинні бути максимально збережені та захищені від руйнування та забудови.

     Незарегульовані річки – це природні еквіваленти диких територій. Природні коливання стоку формують різноманітні річкові середовища існування, як в самій річці, так і біля неї. У багатьох місцях сполучені між собою негарегульовані річки відіграють ключову роль, змиваючи осад нижче за течією, приносячи біогенні речовини у заплавні грунти, підтримуючи заплави та дельти, які захищають від надзвичайних природних явищ, а також надають рекреаційні можливості чи духовну реалізацію. Майже всюди, де залишились незарегульовані річки, вони є домівкою для вразливого прісноводного біорізноманіття. Греблі та інша інфраструктура загрожують цим незарегульованим річкам, оскільки вони створюють бар’єри, що спричинюють фрагментацію та зміну характеру течії.

     Також греблі впливають на риб, які мігрують на довгі відстані, стаючи на заваді їхнім міграційним шляхам, ускладнюючи або унеможливлюючи завершення їхніх життєвих циклів.

WWF Звіт «Жива Планета» 2016

     Також Проект матиме політичні наслідки. Молдова занепокоєна планами України реалізувати Проект, що обмежить доступ Молдови до водних ресурсів, особливо у посушливий період.

     Громадськість виступає категорично проти Проекту.

     WWF наполягає:

  • Перед розробкою планів збільшення гідроенергетичних потужностей в Україні, необхідно врахувати цілі сталого розвитку та пріоритети для нашої держави.
  • Також дотримання міжнародних зобов’язань має бути гарантоване. 7 червня 2017 року Україна ратифікувала Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Днітер, вчинений 29 листопада 2012 року в м. Римі (Договір ратифіковано Законом №2086-VIII від 07.06.2017).
  • Соціальні, природоохоронні та енергетичні потреби регіону повинні бути детально та прозоро розглянуті. І особлива увага має бути приділена напрямку енергозбереження та підвищення енергоефективності.
  • З метою зменшення соціальної напруги в регіоні, яка пов’язана з планами побудови каскаду Верхньодністровських ГЕС на Дністрі, необхідно врахувати думку місцевих громад.
  • Програма-2026 має бути переглянута та затверджена прозоро і у відповідності до чинного законодавства, підпадати під стратегічну екологічну оцінку, бути погодженою з усіма зацікавленими сторонами та громадськістю. Проект має бути вилучений з Програми-2026. Будь-які роботи щодо реалізації Проекту мають бути припинені.

     Довідкова інформація:

     Витяг з листа Міністерства екології та природних ресурсів України. Лист №5/1-8/6360-16 від 06.07.2016:

     «Міністерство екології та природних ресурсів України розглянуло проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року», розроблений Міністерством енергетики та вугільної промисловості, та повідомляє.

     … не можемо погодитись із передбаченим у розділі 5.8 проекту Програми будівництвом каскаду Верхньодністровських ГЕС.

     У разі здійснення зазначеного будівництва буде знищено прируслові та руслові природні комплекси національного природного парку «Дністровський каньйон», частину природних комплексів національного природного парку «Хотинський» та Галицького національного природного парку, низку об’єктів природно-заповідного фонду інших категорій.

     Території вищезгаданих національних природних парків передбачається включити до Смарагдової мережі Європи, створення якої на території України передбачено Угодою про асоціацію між Україною та Європейським союзом. Порушення природного стану цих об’єктів може призвести до зриву виконання зобов’язань України перед ЄС …»

WWF

Джерело:

Координатор з питань екологічної

політики WWF в Україні

Світлана Матус

Email: smatus@wwfdep.org

Поделитесь информацией:

Давайте дружить:

Оставить комментарий

Comment Spam Protection by WP-SpamFree