Розробляються нові Правила любительського рибальства

Рубрика: Документи, які регламентують любительську та спортивну риболовлю, Новини

26-07-16-01     Держрибагенство готує нові Правила любительського рибальства і пропонує громадськості долучитись до їх розробки і обговорення. Відповідно до законодавчих вимог, перед розробкою Правил потрібно затвердити Порядок здійснення любительського рибальства і затвердити його через відповідну постанову кабміну. І вже є проект такої постанови.

     Згідно опублікованого нижче проекту Порядку здійснення любительського рибальства, будуть введені ВІДЛОВЛЮВАЛЬНІ КАРТКИ і КАРТКИ РЕЄСТРАЦІЇ ПІДВОДНИХ МИСЛИВЦІВ.

Проект постанови.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

                                                                                   від                     №

ПОРЯДОК

здійснення любительського рибальства

1. Згідно з цим Порядком у рибогосподарських водних об’єктах України дозволяється здійснення любительського рибальства всім громадянам України, а також особам без громадянства відповідно до встановлених правил любительського рибальства. Винятком є рибогосподарські водні об’єкти (їх частин), що мають обмеження щодо їх спеціального використання (питні, технічні та інші), на яких лов (добування) водних біоресурсів заборонено, а також водні об’єкти в межах природно-заповідного фонду, де любительське рибальство заборонено положенням про них.

     Любительське рибальство в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (де здійснення цієї діяльності передбачено відповідним положенням), встановлюється відповідно до цього Порядку, де в якості суб’єкта господарювання, що здійснює організацію любительського рибальства, виступає адміністрація об’єкта або території природно-заповідного фонду.

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:

 • Підводний мисливець – рибалка-любитель, що здійснює підводне полювання;
 • Підводне полювання – вид любительського рибальства, при якому добування (вилов) риби здійснюється шляхом занурення рибалки-любителя у водне середовище без застосування автономних дихальних пристроїв за допомогою гарпунних рушниць всіх видів та найменувань, що приводяться в дію мускульною силою підводного мисливця;
 • Режим любительського та спортивного рибальства – встановлена на певний проміжок часу сукупність вимог та правил, які уточнюють, доповнюють або скасовують окремі положення правил рибальства для оптимізації кількісного та видового складу водних біоресурсів у визначеному водному об’єкті (його частині);
 • Рибалка-любитель – особа, що здійснює любительське рибальство;
 • Картка реєстрації підводного мисливця – документ, що підтверджує проходження перевірки знань з вимог правил любительського рибальства підводним мисливцем та реєстрацією в органі рибоохорони;
 • Відловлювальна картка – документ, що видається суб’єктом господарювання, який здійснює організацію любительського рибальства і засвідчує право фізичної особи здійснювати любительське рибальство в порядку спеціального використання водних біоресурсів у визначений термін;
 • Об’єкт любительського добування (вилову) – водні біоресурси певного виду та біологічного стану, щодо яких здійснюється любительське рибальство, добування, збирання.
 • Культурне рибне господарство – господарська діяльність, що направлена на створення сприятливих умов для любительського рибальства та надання послуг рибалкам – любителям на рибогосподарських водних об’єктах.

3. Любительське рибальство на території України здійснюється на засадах:

 • збереження та поліпшення середовища існування водних біоресурсів;
 • охорони, відтворення та раціонального використання водних біоресурсів;
 • спеціального використання водних біоресурсів за плату.

4. Рибогосподарські водойми (їх частини) та умови використання водних біоресурсів для любительського рибальства визначаються Держрибагентством України на підставі науково-біологічних обґрунтувань науково-дослідних установ, наукових підприємств та організацій.

     Порядок визначення рибогосподарських водойм (їх ділянок) для любительського рибальства за науково-біологічними обґрунтуваннями, приналежність водойм до рибогосподарських категорій по здійсненню діяльності, пов’язаної з організацією любительського рибальства, встановлюється Правилами любительського рибальства.

5. На водоймах (їх частинах), визначених для любительського рибальства, забороняється промислове рибальство. На цих водоймах дозволяється проведення контрольного, науково-дослідного добування (вилову) водних біоресурсів та меліоративного вилову. В цих випадках суб’єктом господарювання, що здійснює зазначені види спеціального використання водних біоресурсів, отримується відповідний дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єкта (їх частинах).

6. З метою оптимізації стану водних біоресурсів та раціонального їх використання в певних водоймах (або групах водойм) окремі положення правил рибальства можуть уточнюватися, доповнюватися або скасовуватися на певний проміжок часу режимами любительського рибальства (далі – Режими рибальства).

     Режими рибальства розробляються Держрибагентством на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових підприємств та організацій та (або) обґрунтованих пропозицій органів рибоохорони і затверджуються Мінагрополітики.

7. На окремих ділянках водойм, які традиційно використовуються як для промислового, так і любительського рибальства, дозволяється розмежування у часі промислового і любительського рибальства (за днями тижня, сезонами року тощо). Зазначене розмежування встановлюється науково-біологічним обґрунтуванням, що визначає умови використання водних біоресурсів для любительського рибальства та затверджується Режимом рибальства.

8. Підводне полювання здійснюється за умови щорічної реєстрації в органі рибоохорони картки реєстрації підводного мисливця (додаток 1). Картка реєстрації видається організацією, що проводила підготовку та навчання підводного мисливця.

9. Умови та вимоги щодо здійснення підводного полювання, визначення рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) для підводного полювання встановлюється правилами любительського рибальства.

10. Любительське рибальство здійснюється у порядку загального та спеціального використання водних біоресурсів.

     У порядку загального використання любительське рибальство здійснюється безоплатно для особистого споживання (без права реалізації) у визначених водоймах (їх ділянках) загального користування, у межах встановлених норм безоплатного вилову знаряддями лову, встановлених для цього Правилами любительського рибальства.

     В інших випадках любительське рибальство здійснюється в порядку спеціального використання водних біоресурсів з обов’язковим отриманням відловлювальної картки (додаток 2).

     Відловлювальна картка видається суб’єктом господарювання, що організовує надання послуг з любительського рибальства, на засадах спеціального використання водних біоресурсів.

11. Вимоги щодо здійснення любительського рибальства на умовах загального та спеціального використання водних біоресурсів, відповідно до категорій водойм, визначаються Правилами любительського рибальства.

12. Правила любительського рибальства затверджуються Мінагрополітики та включають в себе:

 • район дії;
 • об’єкти любительського добування (вилову);
 • умови здійснення любительського рибальства;
 • вимоги щодо проведення змагань зі спортивного рибальства;
 • знаряддя та засоби любительського рибальства;
 • норми вилову та заходи зі збереження молоді водних біоресурсів;
 • місця та терміни заборони вилову водних біоресурсів;
 • порядок здійснення контролю за дотриманням правил рибальства та відповідальність за їх порушення;
 • умови любительського рибальства на засадах спеціального використання водних біоресурсів у водних об’єктах загального користування;
 • умови функціонування культурних рибних господарств (КРГ) та вимоги до здійснення любительського рибальства в спеціальних товарних рибних господарствах (СТРГ).

13. Змагання зі спортивного рибальства проводяться в порядку загального використання водних біоресурсів на рибогосподарських водних об’єктах, в терміни та знаряддями лову, визначеними відповідно до положення про ці змагання, Правилами любительського рибальства та вимогами законодавства у сфері фізичної культури та спорту.

     Положення про змагання спортивного рибальства має відповідати вимогам, визначеним Мінкультури, а також вимогам природоохоронного законодавства, бути затвердженим організатором змагань зі спортивного рибальства та погодженим Держрибагентством. Положення затверджується органом рибоохорони, в зоні контролю якого будуть проводитись змагання, не пізніше ніж за один місяць до дати їх проведення.

      У разі якщо змагання зі спортивного рибальства планується проводити на рибогосподарських водних об’єктах, де створено КРГ або СТРГ, положення про змагання зі спортивного рибальства окремо погоджуються з користувачем водних біоресурсів КРГ або СТРГ.

 26-07-16-01

     Після затвердження Порядку здійснення любительського рибальства будуть прийняті Правила здійснення любительського рибальства, які були створені ще в 1998 році. Вони недосконалі та не відповідають сучасному стану рибальства в Україні. Вони не регулюють належним чином надання рекреаційних послуг з рибальства, видачу органами рибоохорони дозвільних документів на рибальство, жодним чином не регулюють здійснення підводного мисливства та рибальства в Україні, а також не охоплюють багато інших важливих питань.

     «На вирішення існуючих законодавчих колізій та для забезпечення умов   для відповідального та комфортного рибальства Держрибагентством була ініційована розробка нових Порядку та Правил здійснення любительського рибальства. До їх розробки буде залучено експертів галузі та риболовну громадськість», – повідомив Голова Держрибагентства Ярема Ковалів.

     Новий Порядок покликаний законодавчо врегулювати питання, що виникають при здійсненні любительського рибальства, організації рекреаційних послуг, пов’язаних з любительським рибальством. Зокрема, йдеться про порядок організації суб’єктами господарювання любительського та спортивного рибальства на окремих водоймах, оскільки   теперішні нормативні документи не дозволяють їм надавати послуги з рекреаційного рибальства, залишаючи цю прерогативу лише громадським організаціям, а це – суперечить ринковим відносинам.

     У Порядку приділено увагу врегулюванню питання здійснення любительського рибальства на території об’єктів природно-заповідного фонду, де це не забороняють їх положення. Також передбачається усунення невідповідностей з Законом України «Про дозвільну систему» в частині видачі органами рибоохорони дозволів на здійснення любительського рибальства.

      У новому Порядку вперше з’являється таке поняття як водойми (їх частини), де заборонено промислове рибальство. А для водойм, які традиційно використовуються як для промислового, так і для любительського рибальства, вводиться таке поняття як розмежування – у часі, днях тижня, сезонах року тощо, визначене на основі науково-біологічного обґрунтування. На прохання риболовної громадськості у Порядку з’являються норми для більш суворого контролю за дотриманням правил любительського рибальства підводними мисливцями.

     Після прийняття проекту постанови КМУ «Про затвердження порядку здійснення любительського рибальства» буде розпочато роботу над безпосередньо новою редакцією Правил любительського рибальства, що міститимуть більш розгорнуті норми регулювання любительського рибальства. Вони також будуть представлені для громадського обговорення та пропозицій.

       Всі бажаючі можуть до 21.09.2016 надати свої зауваження та пропозиції, відносно проекту Порядку здійснення любительського рибальства, на електронну скриньку: fish@darg.gov.ua або за телефоном: +38(044) 486-63-14.

Джерело:

«Державне агентство рибного господарства України»

Поделитесь информацией:

Давайте дружить:

Оставить комментарий

Comment Spam Protection by WP-SpamFree