На громадське обговорення нових Правил любительського рибальства виділили один місяць

Рубрика: Новини

12-10-16-01     Спеціалісти Державного агентства рибного господарства України спільно із представники від громадських установ та об’єднань підготували нові Правила любительського рибальства. Протягом місяця, до 20 жовтня 2017 року, громадяни мають можливість висловити думку, надати пропозиції та коментарі до проекту Правил рибальства на електронну скриньку: ovbr@darg.gov.ua та erdargua@gmail.com

Проект Правил любительського рибальства

I. Загальні положення

 1.  Ці Правила визначають порядок, основні вимоги та принципи щодо здійснення любительського рибальства у водних об’єктах загального використання в межах та обсягах безоплатного добування (вилову), права та обов’язки риболок-любителів, норми добування (вилову), заборонені місця, строки добування (вилову), мінімальні розміри водних біоресурсів, дозволених для добування (вилову), умови проведення спортивних змагань з рибальства і підводного полювання, район дії, дозволені та заборонені знаряддя і способи добування (вилову) та інше.
 2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

     внутрішні водойми – озера, річки та їх придаткові системи, водосховища, ставки, канали, а також технічні водні об’єкти;

     придаткові системи водойм – непроточні при найнижчому рівні води: протоки, гирла, озера та інші водойми, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені;

     рибогосподарські водні об’єкти (їх частини) загального використання – водні об’єкти, на яких дозволяється здійснювати любительське рибальство на умовах загального використання водних біоресурсів в межах та обсягах безоплатного вилову;

     рибалка-любитель – особа, що здійснює любительське рибальство;

     рибальство з берега – вид любительського рибальства, яке здійснюється рибалкою-любителем з берегової лінії та/або в 10 метрах від урізу води дозволеними знаряддями добування (вилову);

     маломірний плавзасіб – транспортний плавучий засіб (судно) з якого здійснюється любительське рибальство;

     зимове рибальство – вид любительського рибальства яке здійснюється рибалкою-любителем в зимову пору року з берега, з маломірного плавзасобу або льоду дозволеними знаряддями добування (вилову);

      маломірний плавзасіб – судно з якого здійснюється любительське рибальство;

     нерест – період масового розмноження диких тварин$

     нерестовище – водойма або рибогосподарський водний об’єкт (його частина), на якій відбувається нерест водних біоресурсів;

     підводне полювання – вид любительського рибальства, під час якого добування (вилов) здійснюється рибалкою-любителем шляхом вільного пірнання у водне середовище із затримкою подиху (без автономного дихального пристрою), з використанням підводної рушниці та спеціального спорядження;

     зимувальна яма – поглиблена ділянка дна водного об’єкта, де скупчуються водні біоресурси в зимовий період.

     Інші терміни у цих Правилах вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України та Законі України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».

 1. Любительське рибальство дозволяється всім громадянам України, іноземцям, а також особам без громадянства у всіх водоймах України, за винятком заборон визначених цими Правилами.
 1. Любительське рибальство на рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) загального використання здійснюється безоплатно та без надання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).
 1. Любительське рибальство на праві спеціального використання водних біоресурсів здійснюється в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.
 1. Перелік рибогосподарських водних об’єктів (їх частини) для загального використання затверджується територіальними органами Держрибагентства на підставі науково-біологічних обґрунтувань.

     На водоймах, де науково-дослідні організації не проводять дослідження, обґрунтовані пропозиції щодо визначення рибогосподарських водних об’єктів (їх частини) для загального використання вносяться іхтіологічними службами територіальних органів Держрибагентства.

 1. Любительське рибальство поділяється на:
 • рибальство з берега;
 • рибальство з маломірного плавзасобу;
 • зимове рибальство;
 • підводне полювання;
 • спортивне рибальство.

ІІ. Район дії Правил любительського рибальства

 1. Дія цих Правил поширюється на водойми України та придаткові системи водойм в межах, яких вони сягають за максимальних паводків за винятком водойм, які знаходяться на території природно-заповідного фонду, риборозплідних господарств, водойм, які мають обмеження щодо їх спеціального використання (питні, технічні тощо), штучно створених ізольованих водойм або їх ділянок, на яких добування (вилов) заборонено.

         Організацію любительського рибальства та надання рекреаційних послуг в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснює адміністрація об’єкта природно-заповідного фонду.

 1. На рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) загального використання забороняється здійснювати промислове рибальство.

     На таких водоймах, як виняток, дозволяється проведення відлову старшовікових груп риб, меліоративний вилов водних біоресурсів з метою формування їх оптимального видового та вікового складу, відлову риби з метою запобігання її загибелі, заготівлі плідників для риборозведення.

     Добування (вилов) на таких водоймах здійснюється постійно або тимчасово у порядку їх спеціального використання.

 1. Район дії цих Правил розповсюджується на водойми таких умовних регіонів:

1) Чорноморський;

2) Азовський;

3) внутрішні водойми.

     3.1. До Чорноморського регіону належать:

1) Чорне море в межах територіальних вод з затоками, бухтами, лиманами;

2) ріки, які впадають у Чорне море, з їх придатковими системами (озерами, затоками, каналами, протоками, водосховищами, які мають постійну або тимчасову сполучність з рікою, плавнями та тимчасовими водними об’єктами, а також – усіма притоками у межах поширення максимальних паводків ріки), в таких межах:

 • р.Дніпро – від місця впадіння у Дніпровський лиман до греблі Каховської ГЕС з притокою Інгулець від гирла Інгульця до с.Велика Олександрівка;
 • р.Південний Буг – від місця впадіння у Бузький лиман до с.Голоскове Миколаївської області включно;
 • р.Інгул – від гирла до с.Чернишівка Миколаївської області включно;
 • р.Дністер з рукавом Турунчук, а також Кучурганське водосховище – в межах Одеської області;
 • р.Дунай, включаючи озеро Сасик і Стенсівсько-Жебріянські плавні;
 • внутрішні водойми Автономної Республіки Крим;
 • внутрішні водойми в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

     3.2. До Азовського регіону належать:

1) Азовське море, Керченська протока, Сиваш та інші затоки, бухти і лимани;

2) річки, які впадають в Азовське море, з їх придатковими системами в таких межах:

 • р.Берда – до греблі Бердянського водосховища;
 • р.Кальміус – до греблі Павлопольського водосховища;
 • річки Великий і Малий Утлюк, включаючи обвідний канал, який з’єднує їх з морем;
 • інші річки, які впадають в Азовське море на території України від витоку до гирла.

     3.3. До регіону внутрішніх водойм належать водойми України, за винятком водойм Чорноморського та Азовського регіонів.

 ІІІ. Умови здійснення любительського рибальства

 1.  При здійсненні любительського рибальства об’єктами добування (вилову) є водні біоресурси крім тих, що занесені до Червоної книги України.
 2. На рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) любительське рибальство здійснюється безоплатно у порядку загального використання для особистих потреб (без права реалізації), дозволеними знаряддями добування (вилову) в мінімально дозволеному для добування (вилову) розмірі водних біоресурсів при здійсненні любительського рибальства визначеному додатком 1 до цих Правил, за видами водних біоресурсів для добування (вилову) на одного рибалку-любителя за добу при здійсненні любительського рибальства визначеними додатком 2 до цих Правил.
 3. Об’єктами любительського рибальства можуть бути всі види водних біоресурсів, за винятком видів, добування (вилов) яких заборонено цими Правилами.
 4. Умови любительського рибальства та ділянки виділені для здійснення любительського рибальства на рибогосподарському водному об’єкті (його частині) розміщуються на офіційному веб-сайті Держрибагентства, та відповідного територіального органу Держрибагентства.
 5. При проведенні змагань із спортивного рибальства добова норма добування (вилову) не встановлюється, якщо це не передбачено умовами таких змагань.
 6. Особини водних біоресурсів, які були виловлені в розмірі, меншому ніж ті, що встановлені цими Правилами, мають бути відразу повернені до водойми в живому стані з найменшими пошкодженнями.
 7. Дозволяється на випадок неможливості повернути до водойми у живому та неушкодженому вигляді прилов молоді водних біоресурсів до 10 відсотків від загальної ваги улову, або не більше 1 екземпляру виду водних біоресурсів, що рахується поштучно в улові риболова-любителя (для хижих видів риб).
 8. Розміри водних біоресурсів визначаються в свіжому стані:
 • риб – шляхом виміру довжини від вершини рила (при закритому роті) до початку середніх променів хвостового плавника;
 • раків та креветок – шляхом виміру довжини по спині від лінії, що поєднує середину очей до краю середньої хвостової пластини;
 • двостулкових молюсків (мідія та інші) – шляхом виміру найбільшої довжини мушлі.
 1. У разі виявлення посадовими особами уповноважених органів державної влади, що здійснюють охорону водних біоресурсів, фактів перевищення добової норми добування (вилову) та (або) прилову молоді водних біоресурсів, весь улов затримується.

ІV. Знаряддя та способи добування (вилову) при здійсненні любительського рибальства

 1.  Любительське рибальство дозволяється здійснювати такими знаряддями добування (вилову):

1) для добування (вилову) риб не внесених до Червоної Книги України:

 • гачковими знаряддями лову, у тому числі нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади, загальною кількістю гачків на внутрішніх водоймах до 6 одиниць, на Азовському, Чорному морі до 10 одиниць на всіх знаряддях добування (вилову) 1 рибалки-любителя, що використовуються одночасно;
 • з використання «живця» у якості живої принади, за виключенням видів водних біоресурсів для яких встановлені мінімальні розміри добування (вилову), та які, занесені до Червоної Книги України;
 • підсакою діаметром до 100 см або «хваткою» («павуком») розміром 1х1 м з вічком сіткового полотна до 10 мм;
 • з використанням підводної рушниці та спеціального спорядження;

2) для добування (вилову) безхребетних, не внесених до Червоної Книги України:

 • раків – ручним збором, раколовками будь-якої конструкції (без крил та (або) відкрилків) з діаметром входу до 70 см і вічком не більше 22 мм, підсакою діаметром до 100 см або «хваткою» («павуком») розміром 1х1 м з вічком сіткового полотна до 10 мм, волосінню з приманкою і рогаткою, розщепом – не більше п’яти снастей на рибалку-любителя;
 • креветок, гамаруса, мотиля – однією підсакою з діаметром до 70 см та розміром вічка не менше 6 мм;
 • мотиля – однією ручною драгою з діаметром не більше 70 см, без застосування механічних пристроїв,  підсакою з діаметром не більше 70 см;
 • мідій – ручним збором, щипцями, підсакою з діаметром не більше 70 см.
 1. Забороняється здійснювати любительське рибальство такими знаряддями добування (вилову):

1) сітками та пастками усіх типів та конструкцій, іншими сітковими знаряддя добування (вилову) (за виключенням знарядь для добування (вилову) зазначених в підпунктах 1, 2 пункту 1 цього розділу);

2) вибуховими, отруйними, наркотичними речовинами, електроловильними системами (електровудки, електрогони, електрошокери, ультразвукові прилади тощо);

3) іншими знаряддям одночасного масового вилову водних біоресурсів за виключенням знарядь для добування (вилову) визначених піпунктом 2 пункту 1 цього розділу;

4) вогнепальною та пневматичною зброєю (за виключенням підводної рушниці);

5) острогами, луками, арбалетами та іншими колючими знаряддя добування (вилову);

6) донними та поплавковими вудками, спінінгами всіх систем та видів у разі, якщо загальна кількість гачків перевищує на внутрішніх водоймах 6 одиниць, на Азовському, Чорному морі 10 одиниць на 1 рибалку-любителя;

7) інші знаряддями добування (вилову), які заборонені законодавством.

 1. Забороняється здійснювати любительське рибальство такими способами:

1) багріння (в тому числі на «драч», «смик» тощо);

2) глушіння;

3) на доріжку (тролінг) на прісноводних водоймах, у разі використання більш ніж двох снастей на одного рибалку-любителя та один маломірний плавзасіб;

4) шляхом облаштування запруд та інших видів загороджень, що частково або цілком перегороджують русло водойм та перешкоджають вільному пересуванню водних біоресурсів;

5) з повним або частковим спуском води з водойми;

6) із використання аквалангів та інших автономних дихальних пристроїв (окрім дихальної трубки);

7) іншими способами, які заборонені законодавством.

 1. 4. При здійсненні любительського рибальства забороняється:

1) перебування на водоймі або в прибережній захисній смузі з вибуховими отруйними речовинами та/або знаряддями добування (вилову), застосування яких заборонено цими Правилами;

2) зберігання на водоймі або в прибережній захисній смузі заборонених знарядь добування (вилову) та/або вибухових, отруйних речовин;

3) застосування отруйних принад, колючих, давлячих та капканоподібних знарядь добування (вилову), електроловильних систем (електровудки, електрогони, електрошокових та ультразвукових приладів, тощо);

4) придбання, збут та розповсюдження водних біоресурсів і продуктів їх переробки без наявності документів, які надають право на зайняття такою діяльністю;

5) миття транспортних засобів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) або в їх прибережних захисних смугах, а також проведення робіт, які негативно впливають на стан водойм (забруднення водойм та прибережних захисних смуг);

6) зупинка маломірних плавзасобів, в заборонених для любительського рибальства місцях, за винятком зупинок поблизу населених пунктів та випадків кінцевої потреби (шторм, туман, аварія тощо);

7) добування (вилов) у водних об’єктах морських звірів та водних біоресурсів, які занесені до Червоної книги України;

8) здійснення спортивного рибальства та підводного полювання в період нересту (крім ділянок рибогосподарських водних об’єктів (їх частини) для загального  використання, що визначені територіальними органами Держрибагентства як такі, на яких дозволене любительське рибальство);

9) пересування автотранспортних засобів, крім тих, що належать природоохоронним та правоохоронним органам, по кризі рибогосподарських водних об’єктів (їх частинах) у період льодоставу (за винятком спеціально обладнаних льодових трас);

10) пересування всіх плавзасобів в період нересту на ділянках водойм, визначених нерестовищами, крім суден які використовуються органами рибоохорони та інших уповноважених державних органів, які здійснюють охорону та відтворення водних біоресурсів;

11) здійснення любительського рибальства з незареєстрованих маломірних плавзасобів або таких, що не мають на корпусі чіткого реєстраційного номера (якщо це передбачено законодавством);

12) вивезення (винесення) водних біоресурсів, в кількості та розмірах які перевищують добову норму добування (вилову) встановленому цими Правилами;

13) вилучення із води знарядь добування (вилову), що належать іншим особам, та водних біоресурсів, які знаходяться в цих знаряддях;

14) здійснення самовільного вселення, переселення, акліматизації (реакліматизації) водних біоресурсів, у тому числі нових для фауни України або генетично змінених без погодження таких робіт відповідно до законодавства;

15) добування (вилов) ікряних самиць раків;

16) приховувати та перекручувати інформацію про стан і чисельність добутих (виловлених) водних біоресурсів та їх використання;

17) здійснювати вилов у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) з маломірних плавзасобів;

18) самостійно займатися любительським рибальством дітям до 16 років (крім рибальства з берега);

19) добування (вилов) на водоймах риборозплідних господарств;

20) добування (вилов) на водоймах, що розташовані в зоні евакуації (відчуження) на територіях, радіоактивно забруднених унаслідок катастрофи на Чорнобильський АЕС;

21) добування (вилов) на водоймах, де рибогосподарська діяльність здійснюється в режимі аквакультури та на праві спеціального використання;

22) залишати після себе на берегах водойм і на кризі сміття та інші відходи;

23) пошкоджувати покажчики, щити та інші знаки, встановлені на водоймах та на їх берегах;

24) добування (вилов) на водоймах, що не визначені територіальними органами Держрибагентства як такі, на яких дозволене любительське рибальство;

25) добування (вилов) дельфінів, тюленів, усіх видів осетрових та їх гібридів, лосося, камбали-калкан (в Чорному морі), вирезуба, кутума, шемаї     (в Чорноморському регіоні), річкової міноги, форелі, харіуса, чопа, рибця звичайного, вусача (крім нижнього Дніпра), минька, всіх видів крабів, устриць та інших видів, занесених до Червоної книги України.

V. Вимоги для здійснення підводного полювання та спортивного рибальства

 1.  Підводне полювання дозволяється на рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) загального використання.
 2. Підводне полювання здійснюється з обов’язковим дотриманням вимог цих Правил щодо строків, місць, норм добування (вилову).
 3. Особливості здійснення підводного полювання визначаються в порядку визначеному законодавством.
 4. Змагання зі спортивного рибальства проводяться на засадах загального використання водних біоресурсів на рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) загального використання, в строки та знаряддями добування (вилову), відповідно до положення про ці змагання, з дотриманням вимог цих Правил та вимог законодавства у сфері фізичної культури та спорту.
 5. Положення про змагання зі спортивного рибальства мають відповідати вимогам, визначеним центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту а також вимогам природоохоронного законодавства, бути затвердженими організаторами змагань та погодженими з територіальним органом Держрибагентства в районі діяльності якого планується проведення змагань.
 6. При проведенні змагань зі спортивного рибальства загальна максимальна норма добування (вилову) встановлюється таким чином щоб середні показники добування (вилову), що припадають на одного рибалку-любителя за добу змагань, не перевищували кількість водних біоресурсів для добування (вилову) на одного рибалку-любителя за добу при здійсненні спортивного рибальства (додаток 3 до цих Правил).

VI. Місця та строки заборони добування (вилову)

 1. Забороняється добування (вилов) впродовж всього року:

1) у каналах теплоенергоцентралій, підвідних та скидних каналах електростанцій;

2) у підвідних і магістральних каналах, відводах рибогосподарських та меліоративних систем, в шлюзових каналах тощо;

3) у новостворених водосховищах (до особливого розпорядження регіональних управлінь рибоохорони);

4) у верхніх та нижніх б’єфах гребель (гідростанцій) на відстані ближче ніж за 500 метрів;

5) поблизу мостів, які охороняються, в межах режимних зон охорони$

6) на водоймах, що розташовані в зоні евакуації (відчуження) на територіях, радіоактивно забруднених унаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;

7) у радіусі 500 метрів навколо риборозплідних господарств.

 1. Місця заборони (протягом всього року) та строки заборони добування (вилову) на водоймах України визначено додатком 4 до цих Правил.

VІІ. Заборона добування (вилову) при здійснення любительського рибальства у нерестовий період та на зимувальних ямах

 1.  Забороняється добування (вилов) здійснення любительського рибальства на нерестових ділянках у період нересту та на зимувальних ямах.
 2. Строки заборони, перелік заборонених ділянок для добування (вилову) у нерестовий період та перелік заборонених зимувальних ям затверджуються територіальними органами Держрибагентства відповідно до району діяльності на підставі науково-біологічних обґрунтувань.
 3. В період нересту любительське рибальство може бути дозволено наказом відповідного територіального органу Держрибагентства на спеціально визначених ділянках рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) загального використання однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега.
 4. Відповідні накази розміщуються на офіційному веб-сайті Держрибагентства, та його територіального органу в районі діяльності якого визначена заборона.

VIII. Обов’язки риболок-любителів

 1. 1. Обов’язки рибалок-любителів:

1) дотримуватися вимог цих Правил, та інших вимог законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;

2) виконувати вимоги посадових осіб Держрибагентства та його територіальних органів, що здійснюють державний контроль та управління у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;

3) підтримувати чистоту довкілля та санітарний стан водойм;

4) не залишати після себе на берегах водойм і на кризі сміття та інші відходи, не допускати засмічення та забруднення водойм іншим чином;

5) не допускати пошкодження покажчиків, щитів та інших знаків, встановлених на водоймах та на їх берегах;

6) вживати заходи щодо запобігання загибелі водних біоресурсів, погіршенню середовища їх існування та ліквідації негативного впливу на середовище їх помешкання.

IX. Контроль за дотриманням Правил рибальства та відповідальність за їх порушення

 1. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюють Держрибагентство, його територіальні органи та інші уповноважені на те державні органи, а також громадські інспектори рибоохорони та громадські інспектори з охорони довкілля.
 2. Особи, винні в порушенні Правил рибальства та відповідних нормативно-правових актів у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів, несуть відповідальність в установленому законодавством порядку.
 3. Застосування заходів адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних осіб від відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства.
 4. Незаконно добуті (виловлені) водні біоресурси підлягають вилученню в установленому законодавством порядку.
 5. Збитки відшкодовуються відповідно до такс визначених Кабінетом Міністрів України на частину вилову, що перевищує встановлену норму.

Джерело:

Державне агентство рибного господарства України

Поделитесь информацией:

Давайте дружить:

Оставить комментарий

Comment Spam Protection by WP-SpamFree